Fiske i Lillsjön

Lillsjön är en liten sjö i Stockholms kommun, i Stockholms län. Sjöns medeldjup är 1,9 meter, medan det största djupet är 2,5 meter. Sjöns totala yta är 7,65 hektar. Lillsjön ligger i Bromma och är en viktig lekplats för en rad olika fiskarter i Ulvsundasjön. Därför råder det tidvis totalt fiskeförbud i sjön för att främja fortplantningen. Du kan åka kollektivt till Lillsjön för att fiska via tunnelbanans gröna linje. Stig av vid Abrahamsbergs station och promenera därifrån. Notera att det krävs fiskekort för att fiska i Lillsjön.

Fiskeregler i Lillsjön

Innan du fiskar i Lillsjön är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller kommun för mer information.

Vilka fiskar kan jag fånga i Lillsjön?

I Lillsjön har man vid provfiske fångat 12 olika fiskarter. Hela listan med vilka fiskar som finns i Lillsjön hittar du här nedanför.

Källa: Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. 2021. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser.

Rulla till toppen