en stor braxen

Fiska braxen – din guide för braxfiske

Braxenfiske är ett utmärkt tidsfördriv för nybörjare och kan utövas med mycket lite utrustning. I den här artikeln kommer vi att ge dig allt du behöver veta om hur man fiskar braxen. Från var man hittar braxen till de bästa teknikerna och beten att använda. Så oavsett om du är nybörjare eller bara letar efter några tips om hur du kan förbättra dina kunskaper om braxen, läs vidare och ta del av vår kompletta guide.

Fakta om braxen Abramis brama

Brax eller braxen är en av arterna som ingår i familjen karpfiskar vilket är den vanligaste typen av sötvattenfiskar. Braxen anses vara livskraftig i Sverige, vilket innebär att den är godkänd att fiska utan risk för att bli hotad som art.

Braxens utseende

Braxen växer långsamt och blir som vuxen 0,2 – 1 kg beroende på ålder, näringstillgång och konkurrens. De kan bli upp till 30 år gamla. De flesta är silvergrå till färgen, medan äldre braxar kan utveckla en nyans av brons. Dess fenor är mörka, med en ryggfena och en analfena. Svenskt rekord är 80 cm lång och 11 kg tung. Vid fiske av brax är det viktigt att ha koll på detaljerna då de är förvirrande lika den närbesläktade björkna, liksom vimmafaren och ruda.

Utbredning

Braxen finns i sötvattensjöar och lugna vattendrag ner till norra Frankrike och Alperna, samt Aralsjön i öst. I Skandinavien finns braxen i sötvattensjöar i Danmark, södra Norge och upp till mellersta Sverige och mellersta Finland. Runt Östersjön rör den sig utmed Norrlandskusten samt norra och östra Östersjön där det finns brackvatten.

Levnadssätt

Braxen lever i grupper eller stim. De är bottenlevande i sötvattensjöar, långsamt rinnande vattendrag och strandområden. Yngre fiskar äter främst plankton, medan äldre fiskar äter småfisk, insektslarver och bottenlevande maskar, blötdjur och kräftdjur som de suger upp med hjälp av sin utskjutbara mun utan tänder. . De är mest aktiva kvällar och nätter. Vintertid samlas braxen i stim på djupare öppet vatten.

Braxens fortplantning

Leken utförs i stora stim på grunt och lugnt vatten i maj och juni. Upp till 300 000 ägg läggs vid ett flertal tillfällen under denna period. Braxen blir könsmogen vid 3-6 års ålder (minst 20 cm), men ibland så sent som 10 år. Det innebär att exemplar under 20 cm bör slängas tillbaka för att hålla beståndet stabilt.

Hur man fiskar braxen

Bästa tid för fiske är från mitten av juni till slutet av augusti. Besök grunda bevuxna stränder och vikar. Titta efter rörelser, flytande gräs och bubblor i vattnet från ätande stim. Vind mot land lösgör bottensediment och dit kan braxen komma när vinden avtar.

Metod för fiske av braxen

Den metod som används vid fritidsfiske av braxen är främst metspö. Betet placeras på botten med slak lina för att inte skrämma fisken. Motrycket görs när fisken börjat transportera flötet. Använd lockmedel och beta med mask, larver, casters (förpuppade maggots) eller majs.

Yrkesfiske och sportfiske

Yrkesfiske sker främst april-juni och augusti-oktober i landets fyra största sjöar. Fisket görs med nät, ryssjor och bottengarn. Braxen är populär att fånga inom sportfisket, både för att den kan ge stora exemplar och för att de förekommer i stim. Intresset för fritidsfiske är inte lika stor.

Kan man äta braxen?

Braxen är inte viktig som matfisk, men är god med neutral smak. Den tillagas inkokt, i ugn eller allra helst rökt. Den är dock rik på ben, så större exemplar är önskvärt. Som en medelfet fisk kan den innehålla en del miljögifter, men är enligt Livsmedelsverket ok att variera med andra fiskar. Förutsatt att bestånden hålls stabila är braxen ett klimatsmart val för att minska trycket på andra arter.

Scroll to Top