Gärs (Gymnocephalus cernuus)

Gers eller gärs, kärt barn har många namn. Namnet kommer ursprungligen från fornnordiskan och betyder spjut, antagligen för att fisken har taggar på fenorna. Den lever i nästan hela Skandinavien och hela vägen ner mot Frankrike. Gärs går även att hitta i Sibirien och på vissa platser i USA där inplanteringen emellertid inte gått så bra som man hoppats. Du kanske även har hört fisken kallas för snorgärs, vilket kommer från dess slemfyllda säckar på huvudet och det lager slem som täcker kroppen.

Gärsens utseende

Fisken gärs liknar en abborre eller en gös men skiljer sig åt genom att ha en fläckig ovansida istället för ränder som på abborren. De båda ryggfenorna är på gärsen sammanvuxna och har taggar precis som på sin kusin, abborren. Gärs kan bli uppemot 25-30 cm långa men ofta är de mindre, cirka 5-10 cm. Hur stor den blir beror på flera faktorer, främst föda och vattentemperatur.

Gärsens föda

Gärsens föda består mest av smådjur den finner på sjö- eller havsbotten såsom kräftdjur, småmusslor, fiskrom och mygglarver. Den har stora ögon med vilka den också kan se bra i mörkret vilket underlättar i jakten på föda, även på mörka och i grumliga vatten. Ofta letar den också efter föda just nattetid.

Gärsens levnadsmiljö

Du finner gers, gärs eller snorgärs som den också kallas, i stort sett hela Sverige. Den leker i stim längs kusterna på Östersjöbottnen, men finns också i sötvatten. Leken påbörjas när vattentemperaturen når cirka 10 till 15 grader, och håller på från maj in i juli. Under lektiden kan den vandra upp i olika vattendrag och lever längs kustlinjen och innerskärgården. Det är vanligt att den under sensommar och höst simmar ut på mer djupa vatten. Oavsett vilket vatten den lever i så gillar den att vara nära bottnarna där födan finns.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten

Rulla till toppen