Björkna (Blicca bjoerkna)

Björkna är en fiskart som tillhör fiskfamiljen karp och tillika en typ av mört. Björknan är en sötvattensfisk och den påminner väldigt mycket om braxen. Namnet kommer från ordet bark eftersom kroppsfärgen påminner om barken på just björkar. Andra lokala namn för samma fisk är bland annat kjärta, flarna, saver och panka. I Sverige förekommer björknan i framför allt södra och mellersta delarna av landets vattendrag.

Fakta om björkna

Björknans utseende

Björkna påminner väldigt mycket om braxen vilket kan göra det svårt att artbestämma uppfiskade exemplar. Utmärkande för björkna är dock de något större ögonen och en lite ljusare färg på kroppen. Ryggen blir dessutom något högre än för braxen samt att björknan har rödrosa fenor. Vanligtvis är björknor mellan 20 och 30 cm långa, men kan bli ända upp till 50 cm.

Björknans föda

Björknans föda utmärker sig inte från andra liknande karpfiskar utan består framför allt av olika typer av dött organiskt material från både växter och djur. Därutöver är kräftdjur, insekter och blötdjur vanliga inslag i björkna fiskens föda. De större exemplaren av björkna äter även till viss del olika småfisk.

Björknans levnadsmiljö

Björkna förekommer i både sjöar och lugna vattendrag, gärna varma och näringsrika vatten. Beroende på tidpunkt på året vistas björknan antingen på djupare vatten ända ner mot bottnen till vattnets mellanskikt. Under sommaren är fisken mest aktiv i skymningstid. Leken sker mitt i sommaren runt sen vår och tidig sommar. I regel nära land och i vegetationsrika vattenområden. Du finner björkna i södra och mellersta delarna av landet.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten

Rulla till toppen