Benlöja (Alburnus alburnus)

Benlöja en liten karpfisk och är en av de mest förekommande mörtfiskarna i Sverige. Den trivs bäst i bredare vattendrag såsom åar eller i nära anslutning till sjöstränder och du upptäcker benlöjan som lättast när den letar föda tätt under vattenytan. Alburnus alburnus är det latinska ordet för benlöja, men det finns även andra lokala namn för samma fisk, såsom stenöga, pingslöja och salk.

Fakta om benlöja

Hur ser en benlöja ut?

Du känner igen den på dess långsträckta mörka rygg och silvriga kropp. Benlöjans distinkta underbett är även den ett kännetecken för arten. Munnens form gör det dessutom lättare för fisken att rycka till sig föda som faller ner till vattenytan. Till storleken är det här en liten fiskart sin normalt sett inte har en längd på mer än 20 cm.

Vad är benlöjans föda?

Benlöjan livnär sig på plankton och insekter som de snappar åt sig direkt från vattenytan. Även skaldjur hör till benlöjans föda.

Benlöjans levnadsmiljö

Benlöjan lever i stora stim och håller sig helst uppe vid ytan eller i vattnets mellanskikt. De trivs i varma och näringsrika vatten. Under sommartid lever fisken ofta i nära anslutning till stränder och du kan ofta se fisken spritta vid ytan. På vintern tar den sig däremot ner på djupare vatten. Benlöjan finns i stort sett i hela Sverige. Längs hela Östersjöns kustremsa så väl som i många av Sveriges sjöar.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten

Rulla till toppen