så funkar catch and release fiske

Allt du behöver veta om catch and release fiske

Fisketekniken catch and release har funnits länge. Den går ut på att fånga fisk och sedan släppa dem fria igen, vilket bidrar till att upprätthålla balansen i ekosystemet. Om du funderar på att prova denna fiskestil finns det några saker du behöver veta för att ta upp fisken utan att skada den eller störa miljön där den lever. Vi kommer att gå igenom dessa saker så att du kan bedriva ett hållbart fiske framöver.

Vad är catch and release fiske?

Catch and release (även kallat c&r) är en fisketeknik där fisken fångas, fotograferas, mäts, vägs och sedan släpps tillbaka i vattnet. Genom att släppa tillbaka fisken kan man se till att framtida generationer av arten finns kvar för sportfiskare att fånga under lång tid framöver. Det är ett ansvarsfullt sätt för sportfiskare att bedriva sin hobby på.

Är du inte försiktig kan fisken dö på grund av skador under fångsten eller på grund av felaktig hantering efter att de fångats. Därför använder många sportfiskare hullinglösa krokar på sina beten. Detta minimerar skadorna på fisken men kan göra det svårare att landa fisken. Lyckligtvis är fiske med catch and release något som alla kan lära sig och anamma, även om du är nybörjare i fiske.

Vilka är fördelarna med catch and release?

Fördelarna för dig som sportfiskare är bland annat att du vet att din fångst kommer att leva vidare för framtida generationer, att du inte behöver ta hand om döda fiskar, och dessutom är bra för den lokala ekonomin eftersom det uppmuntrar sportfiskarna att köpa licenser och fånga mer fisk. Faktum är att fisketurism är något som gynnar många orter i Sverige och som genererar stora summor pengar varje år.

Steg för att utföra catch and release på bästa sätt

Använd hullinglösa krokar på dina beten

Genom att använda krokar utan hullingar minimerar du risken för att skada fisken när du krokar av den. Det innebär en lite högre risk att fisken släpper medan du drillar in dem men det är desto mer skonsamt för dem.

Veva in fisken så snabbt som möjligt

Genom att drilla in fisken effektivt blir påfrestningen inte lika stor dem och de utsöndrar inte lika mycket stresshormon vilken kan påverka deras hälsa även efter de släpps tillbaka.

Låt fisken vara kvar i vattnet

I de fall som det är möjligt bör du kroka av fisken medan den fortfarande är i vattnet. Detta är extra viktigt under sommarhalvåret eftersom fisken lättare blir utmattad av värmen.

Använd gälgreppet istället för en ”lip grip”

Att använda en så kallad lip grip kan tyckas smidigt men faktum är att det finns en stor risk att fisken tar skada. Det är mer skonsamt för gäddan att lyftas med ett gälgrepp eller håvas upp ur vattnet.

Var försiktig när du krokar av fisken

Det mest kritiska momentet är att kroka av fisken så försiktigt som möjligt. Är du inte varsam finns det en stor risk att fiskens gälar och käft tar skada. Sitter kroken tokigt är det många gånger bättre att knipsa av kroken än att försöka trä av den. Kom ihåg att om det kan vara bra att låta fisken återhämta sig i vattnet om det drar ut på tiden.

Mät och väg fisken endast när det är rekord

Ett sätt att effektivisera landningen av fisken är att endast mäta och väga fisken om du misstänker att du fått en rekordfisk på kroken. Ha inte fisken ovan ytan för länge i onödan.

Släpp i fisken hänsynsfullt

Behandla fisken med respekt och kasta inte i den. Lyft ner fisken i vattnet och håll den tills den simmar iväg.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi skrivit om catch and release fiske. Vi har behandlat etik för fiske med catch and release, utrustning för catch and release och tekniker för catch and release. Det viktigaste är att vara effektiv och inte dra ut på tiden när fisken är på land. Det minimerar risken för skador och bidrar till ett hållbart fiske.

Rulla till toppen