Fiske i Östhammars kommun

Östhammars kommun är en kommun i Uppsala län. Kommunen har en total area på 371310,88 hektar, varav 223858,71 hektar är vatten. Av detta är enbart 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Östhammars kommun

Innan du fiskar i Östhammar är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Östhammars kommun för mer information.

Rulla till toppen