Fiske i Trosa kommun

Trosa kommun är en kommun i Södermanlands län. Kommunen har en total area på 66476,35 hektar, varav 45560,45 hektar är vatten. Av detta är enbart 2% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Trosa

Innan du fiskar i Trosa är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Trosa kommun för mer information.

Rulla till toppen