Fiske i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun är en kommun i Södermanlands län. Kommunen har en total area på 206639,74 hektar, varav 64767,08 hektar är vatten. Av detta är 21% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande vattenyta består av havsvatten.

Fiskeregler i Nyköping

Innan du fiskar i Nyköping är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Nyköpings kommun för mer information.

Rulla till toppen