Fiske i Vellinge kommun

Vellinge kommun är en kommun i Skåne län. Kommunen har en total area på 70796,57 hektar, varav 56531,67 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Vellinge

Innan du fiskar i Vellinge är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Vellinge kommun för mer information.

Rulla till toppen