Fiske i Höganäs kommun

Höganäs kommun är en kommun i Skåne län. Kommunen har en total area på 67626,46 hektar, varav 53278,56 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Höganäs

Innan du fiskar i Höganäs är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Höganäs kommun för mer information.

Rulla till toppen