Fiske i Båstads kommun

Båstads kommun är en kommun i Skåne län. Kommunen har en total area på 88190,45 hektar, varav 66480,89 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Båstad

Innan du fiskar i Båstad är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Båstads kommun för mer information.

Rulla till toppen