Fiske i Ängelholms kommun

Ängelholma kommun är en kommun i Skåne län. Kommunen har en total area på 47789,33 hektar, varav 5809,5 hektar är vatten. Av detta är 20% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande vattenyta består av havsvatten.

Fiskeregler i Ängelholm

Innan du fiskar i Ängelholm är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Ängelholms kommun för mer information.

Sjöar i Ängelholm

Rulla till toppen