Fiske i Söderköpings kommun

Söderköpings kommun är en kommun i Östergötlands län. Kommunen har en total area på 132587,77 hektar, varav 65241,91 hektar är vatten. Av detta är enbart 2% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Söderköping

Innan du fiskar i Söderköping är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Söderköpings kommun för mer information.

Rulla till toppen