Fiske i Piteå kommun

Piteå kommun är en kommun i Norrbottens län. Kommunen har en total area på 464068,76 hektar, varav 155456,58 hektar är vatten. Av detta är 11% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande vattenyta består av havsvatten.

Fiskeregler i Piteå

Innan du fiskar i Piteå är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Piteå kommun för mer information.

Sjöar i Piteå

Rulla till toppen