Fiska i Långsjön

Långsjön är en 7,7 hektar stor sjö i Nacka kommun i Stockholms län. Sjöns medeldjup är 3 meter med ett maximalt djup på 5,6 meter. Här är det populärt att meta och spinnfiska från klipporna på sjöns södra sida.

Vilka fiskar kan jag fånga i Långsjön?

Källa: Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. 2021. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser.

Rulla till toppen