Fiska i Glasbrukssjön

Glasbrukssjön ligger i Nacka kommun i Stockholms län. Sjöns medeldjup är 7,2 meter, med ett maximalt djup på 13,1 meter. Sjön har en yta på 6,82 hektar. Glasbrukssjön är en vacker och fridfull sjö, perfekt för fiske, bad eller för att bara njuta av naturens lugn. Sjön är hemvist för flera fiskarter, bland annat mört och abborre.

Vilka fiskar kan jag fånga i Glasbrukssjön?

Källa: Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. 2021. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser.

Rulla till toppen