Fiske i Dammtorpssjön

Dammtorpssjön är en sjö i Nacka, Stockholms län. Det genomsnittliga djupet i Dammtorpssjön är 0,8 meter, med ett maximalt djup på 2 meter. Sjön har en yta på 16,62 hektar och är sammankopplad med Söderbysjön.

Vilka fiskar kan jag fånga i Dammtorpssjön?

Källa: Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. 2021. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser.

Rulla till toppen