Fiskevatten i Jönköpings län

Det finns gott om fiskevatten att utforska i Jönköpings län och vart och ett av dem har sin egen unika karaktär. I norr gränsar Sveriges näst största sjö Vättern med ett bestånd av över 30 olika fiskarter. Här har du möjlighet att fånga lax, stor gädda men även öring och röding.

Det finns också många mindre sjöar och vattendrag i länet som kan vara bra platser att fiska, beroende på årstid och vilken typ av fiske du planerar att bedriva.

Kommuner i Jönköping

Rulla till toppen