Fiske i Tjörns kommun

Tjörns kommun är en kommun i Västra Götalands län. Kommunen har en total area på 84263,25 hektar, varav 67528,07 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Tjörns

Innan du fiskar i Tjörn är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Tjörns kommun för mer information.

Rulla till toppen