Fiske i Sotenäs kommun

Sotenäs kommun är en kommun i Västra Götalands län. Kommunen har en total area på 68458,01 hektar, varav 54637,97 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Sotenäs

Innan du fiskar i Sotenäs är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Sotenäs kommun för mer information.

Rulla till toppen