Fiske i Orusts kommun

Orusts kommun är en kommun i Västra Götalands län. Kommunen har en total area på 88329,74 hektar, varav 49679,65 hektar är vatten. Av detta är enbart 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Orust

Innan du fiskar i Orust är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Orusts kommun för mer information.

Rulla till toppen