Fiske i Lysekils kommun

Lysekils kommun är en kommun i Västra Götalands län. Kommunen har en total area på 69550,99 hektar, varav 48706,52 hektar är vatten. Av detta är mindre än 1% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande yta består av havsvatten.

Fiskeregler i Lysekil

Innan du fiskar i Lysekil är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Lysekils kommun för mer information.

Rulla till toppen