Fiske i Gävle kommun

Gävle kommun är en kommun i Gävleborgs län. Kommunen har en total area på 319790,85 hektar, varav 158488,22 hektar är vatten. Av detta är 11% inlandsvatten, såsom sjöar, vattendrag och dammar. Resterande vattenyta består av havsvatten.

Fiskeregler i Gävle kommun

Innan du fiskar i Gävle är det viktigt att du har koll på vilka aktuella fiskeregler som gäller. Dessa kan variera beroende på säsong och fiskevatten. Vänd dig till aktuell fiskevårdsförening (FVF), fiskevårdsområde (FVO), eller Gävle kommun för mer information.

Rulla till toppen